gener 29th, 2012

fscatCa la Dona ja s’ha adherit al FSCAT2012. Ahir 28 de gener es va realitzar l’assemblea del FSCAT i coincidia amb l’assemblea de treball de Ca la Dona sobre el nostre projecte, (i de moment no podem estar a dos assemblees al mateix temps)… per seguir el fil aquí teniu la info del FSCAT, amb una primer esborrany amb  les Aportacions a la reflexió moviments i forums socials http://fscat.blog.pangea.org/presentacio-del-forum-social-catala/assemblea-fscat-28g/ i com presentar propostes per fer possible un altre món.

Interessant conèixer el calendari del procés: http://fscat.blog.pangea.org/presentacio-del-forum-social-catala/proces-fscat2012/

Formulari de presentació de Propostes per fer possible un altre món. Obre en format PDF o Doc , omple el formulari i envia’l abans del 23 de març a info(@)forumsocialcatala.cat

Per seguir tot el que passa: Facebook Twitter: @FSCat2012 #FSCat   #FSCat2012  i la web http://www.forumsocialcatala.cat

Nom de la proposta

Títol breu, clar i atractiu

Qui fa la proposta

Nom de la persona o col·lectiu que presenta la proposta

Correu-e de contacte

Web / blog / facebook… de referència

Què es proposa

Descripció de la proposta

Perquè cal, què vol resoldre, què espera aconseguir, a qui va adreçada…

En quin eix temàtic principal s’hi inscriu (a títol orientatiu) (desplegable llista d’eixos)

 • Drets ecològics: sobirania alimentaria, drets mediambientals, models energètics, us de l’aigua …

 • Drets polítics: democràcia participativa, radical, real… llibertats civils, democràcia representativa/sistema electoral, models organitzatius ciutadans, dret a la informació, dret autodeterminació…

 • Drets econòmics: democràcia econòmica, economia productiva sostenible vs economia especulativa, lluita contra el frau fiscal i contra els paradisos fiscals, fiscalitat estatal i internacional, banca publica, models productius, deute i auditoria,..

 • Drets socials: serveis i prestacions públiques / privatitzacions, gènere, patriarcat, drets culturals, drets laborals, habitatge, prestacions socials, rendes de ciutadania, drets de les persones migrades…

 • Drets culturals: comunicació, educació, recerca, produccions culturals, internet…

 • Cultura de pau: antimilitarisme, alternatives de defensa noviolenta, noviolència activa, no cooperació, desobediència civil…

 • Altres eixos ( ) (que es poden generar en funció de les propostes)

Tipus de proposta (desplegable)

 • Propostes de vida alternativacol·lectiva (autogestionada)

 • Propostes de denúncia i resistència

 • Propostes de canvi de regles de joc (lleis, institucions,…)

 • Propostes de models alternatius al sistema (el més globals possibles)

 • Propostes d’accions comunes transformadores*

Com es pot portar a terme la proposta

(mitjans, estratègies,…)

Tipus de mitjans per implantar la proposta

 • No cooperació (vagues, boicots…)

 • Desobediència civil (no obeir lleis, no pagar impostos…)

 • Construcció d’alternatives (generar altres formes de viure)

 • Altres (explicades en l’apartat anterior sobre mitjans i estratègies)

Quin tipus d’organitzacions poden implicar-s’hi

(o amb quines organitzacions voleu / acordeu tirar-la endavant)

En quin àmbit es vol aplicar: (desplegable)

 • Local / Comarcal

 • Nacional

 • Estatal

 • Regional / Continental

 • Mundial / Global*

Com pot participar la ciutadania

Quan temps necessita, en quin moment s’ha de llançar

Comentaris / Suggeriments

(* les propostes d’accions comunes que siguin d’àmbit global, qui vulgui les podrà presentar simultàniament a la consulta internacional ja en marxa del’ACT!)

Links:

http://fscat.blog.pangea.org/files/2012/01/Fer-una-proposta.pdf


Compartir:
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Netvibes
 • PDF
 • RSS
 • Technorati
 • Twitter
 • Meneame
 • MisterWong
 • email
 • Print
 • Reddit
 • Wikio

entrades relacionades

No
Comments

Tags: