núm.76:Recull Mostra d’art de dones FEM ART. Juny 2012 Revista76 pdf