Per saber-ne més sobre el “cànon”i dones escriptores:

Arxiu per escoltar. Introducció a la llista d’imperdibles i el cànon(pendent afegir)

Sobre el cànon:

http://cultura2.gencat.cat/revistacultura/index.php?idr=14

Sobre escriptores i cànon:

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2864/1/Feminismos_1_08.pdf

http://www.revistas.unam.mx/index.php/multidisciplina/article/view/27679

Sobre la literatura de dones a l’ensenyament:

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200405/memories/922m.pdf

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200102/memories/lledo/elledo2.htm

http://dpto.educacion.navarra.es/coeducando/wp-content/uploads/2010/08/12-escritoras-y-1-guia1.pdf

Grups d’estudi:

http://www.ub.edu/cdona/

http://mon.uvic.cat/estudisdegenere/

http://www.icps.cat/archivos/CiP/CiP-TPF6-set12F.pdf