l’altaveudetotes - el blog de Ca la Dona

• Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, de l’Adrienne Rich, 1980

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dissabte 07 Octubre, 2017 - Desat a Lesbianismes, Articles opinió, Sexualitats, Qüestió de Gènere, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, Historia lesbiana, Identitats, Bollos en teoría

·       Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, de l’Adrienne Rich, 1980

Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, de l’Adrienne Rich, 1980

El cuerpo a cuerpo con la madre de la Luce Irigaray, 1980

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dissabte 07 Octubre, 2017 - Desat a Lesbianismes, Articles opinió, Sexualitats, Qüestió de Gènere, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, Historia lesbiana, Ciber-feminisme, Identitats, Cossos, Bollos en teoría

El cuerpo a cuerpo con la madre de la Luce Irigaray, 1980

El cuerpo a cuerpo con la madre de la Luce Irigaray, 1980

La metàfora lèsbica de Teresa de Lauretis, 1994, fragment de La pràctica de l’amor. Sexualitat lèsbica i desig pervers, traduït al català per la nostra companya Roser Ros Riu.

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dilluns 11 Setembre, 2017 - Desat a Lesbianismes, Sexualitats, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, Historia lesbiana, Ciber-feminisme, Identitats, Cossos, Bollos en teoría

La metàfora lèsbica de Teresa de Lauretis, 1994, fragment de La pràctica de l’amor. Sexualitat lèsbica i desig pervers, traduït al català per la nostra companya Roser Ros Riu.

La metàfora lèsbica de Teresa de Lauretis, 1994, fragment de La pràctica de l’amor. Sexualitat lèsbica i desig pervers, traduït al català per la nostra companya Roser Ros Riu.

La amante celeste. La destrucción científica de la Lesbiana, 1987, de Rosanna Fiocchetto.

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dilluns 11 Setembre, 2017 - Desat a Lesbianismes, Sexualitats, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, Historia lesbiana, Ciber-feminisme, Identitats, Cossos, Bollos en teoría

Sobre la psicogénesis de la homosexualidad femenina, 1920, pag. 137-164 de las Obras completas Sigmund Freud

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dilluns 11 Setembre, 2017 - Desat a poders sabers, Bollos en teoría

Sobre la psicogénesis de la homosexualidad femenina, 1920, pag. 137-164 de las Obras completas Sigmund Freud

Sobre la psicogénesis de la homosexualidad femenina, 1920, pag. 137-164 de las Obras completas Sigmund Freud

«La hermana, la extranjera» de Audre Lorde (1984)

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Diumenge 09 Juliol, 2017 - Desat a Lesbianismes, Sexualitats, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, Historia lesbiana, Criança i feminisme, Ciber-feminisme, Identitats, poscolonialisme, racismes, Bollos en teoría, Interseccionalitat, Antirracismes

«La hermana, la extranjera» de Audre Lorde (1984)

«La hermana, la extranjera» de Audre Lorde (1984)

« anteriorposterior »