l’altaveudetotes - el blog de Ca la Dona

De la emancipación a la insubordinación: de la igualdad a la diferencia. Lola G. Luna

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dissabte 11 Març, 2017 - Desat a Articles opinió, Qüestió de Gènere, Teories feministes, Bollos en teoría

De la emancipación a la insubordinación: de la igualdad a la diferencia. Lola G. Luna

De la emancipación a la insubordinación: de la igualdad a la diferencia. Lola G. Luna

Cuando las lesbianas no éramos mujeres. Teresa de Lauretis

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dilluns 13 Febrer, 2017 - Desat a Lesbianismes, Articles opinió, Sexualitats, Qüestió de Gènere, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, Historia lesbiana, Ciber-feminisme, Identitats, Lesbianes i feministes joves, Cossos, Bollos en teoría

Cuando las lesbianas no éramos mujeres. Teresa de Lauretis

Cuando las lesbianas no éramos mujeres. Teresa de Lauretis

Breve Reseña de algunas teorías lésbicas. Jules Falquet

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dissabte 14 Gener, 2017 - Desat a Lesbianismes, Articles opinió, Sexualitats, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, Historia lesbiana, Ciber-feminisme, Identitats, Lesbianes i feministes joves, Cossos, Bollos en teoría

Breve Reseña de algunas teorías lésbicas. Jules Falquet

Breve Reseña de algunas teorías lésbicas. Jules Falquet

El cuerpo lesbiano. Monique Wittig

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dimarts 10 Gener, 2017 - Desat a Lesbianismes, Articles opinió, Sexualitats, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, teoria queer, Historia lesbiana, Literatura lesbiana, Identitats, Cossos

El cuerpo lesbiano. Monique Wittig. Versión imprimible

El cuerpo lesbiano. Monique Wittig. Versión imprimible

El cos lesbià del feminisme i les violències fantasmes. Bàrbara Ramajo

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dimecres 01 Juny, 2016 - Desat a Lesbianismes, Articles opinió, Sexualitats, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, Historia lesbiana, Identitats, Globalització dels Feminismes, JORNADES I CONFERÈNCIES, Cossos

El cos lesbià del feminisme i les violències fantasmes. Bàrbara Ramajo.

Ponència escrita per a les Jornades Radical-ment Feministes 2016 per a Dones, Lesbianes i Trans.

El cos lesbià del feminisme i les violències fantasmes. Bàrbara Ramajo

Sabers i Pràctiques Feministes. Una aproximació al moviment feminista de Catalunya. Maria Palomares Arenas i Joana Garcia Grenzner

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dijous 21 Maig, 2015 - Desat a Articles opinió, Sexualitats, Qüestió de Gènere, Teories feministes, Ciber-feminisme, Globalització dels Feminismes, Això no és Crisi, es diu Capitalisme Heteropatriarcal

Sabers i Pràctiques Feministes. Una aproximació al moviment feminista de Catalunya. Maria Palomares Arenas i Joana Garcia Grenzner.

Extret de la pàgina: https://sabersipractiquesfeministes.wordpress.com/

Sabers i Pràctiques Feministes. Una aproximació al moviment feminista de Catalunya. Maria Palomares Arenas i Joana Garcia Grenzner.

« anteriorposterior »