l’altaveudetotes - el blog de Ca la Dona

Dones Joves de Catalunya

Les dones joves de Catalunya
L’associació Dones Joves de Catalunya va aparèixer arran de la consciència que diverses dones joves tenien de la discriminació que patien d’una banda, pel fet de ser dones, i de l’altre, pel fet de ser joves. A més sabien que no es tractava de les clàssiques formes de discriminació, sinó que la societat, un cop superats les velles formes de marginació, havia desenvolupat una sèrie de nous mecanismes discriminadors més subtils, però no per això menys greus.
En aquest sentit, les dones joves catalanes ens trobem davant d’una doble moral: mentre se’ns idealitza a un nivell corporal pel fet d’estar a la flor de la vida, se’ns menysprea per la nostra condició de dones joves (un exemple d’aquest últim seria el menyspreu cap al nostre discurs polític, ja que, la dona se la continua assimilant a l’àmbit privat). És a dir, ambdós casos se’ns situa en el pla de l’objecte, doncs som, alhora, objecte de veneració i objecte de menyspreu. Així, el nostre principal objectiu es el passar a ser reconegudes com a subjectes.