l’altaveudetotes - el blog de Ca la Dona

Themis

Associació de Dones Juristes, Themis és una associació de dones juristes, fonamentalment advocades. Té caràcter estatal, i a Ca la Dona es reuneix la delegació catalana. Participa en programes subvencionats pel Ministeri d’Afers Socials per dur l’acusació particular GRATUÏTAMENT a les dones que han patit maltractaments o no cobren les pensions. Realitza cursos de formació feminista per advocades i conferències sobre una perspectiva des de gènere del dret. Forma part de l’ASSOCIACIÓ EUROPEA DE DONES JURISTES, que és l’única associació internacional feminista en aquest àmbit. És promotora del programa DAPHNE per l’estudi del dret comparat europeu en matèria de violència envers les dones i elaboració d’una proposta de directiva en aquesta matèria.

Té subdelegacions a Girona, Lleida i Tarragona. Themis es va fundar el 1984 i la Delegació Catalana es va constituir el 1997. Té estretes relacions amb l’Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment i amb l’Associació de Dones Separades i Divorciades de Catalunya, i amb organitzacions estatals i internacionals feministes. Ens trobem els dimarts, cada quinze dies, a partir de les dues del migdia.