l’altaveudetotes - el blog de Ca la Dona

Tamaia

Associació de dones contra la violència familiar. G.A.M.

http://www.tamaia.org/

tamaia@pangea.org
tamaia@tamaia.org

L’associació de Dones contra la Violència Familiar. GAM-TAMAIA va néixer l’any 1992 fruit de la iniciativa d’un grup de dones víctimes de la Violència Familiar i d’un grup de professionals del treball social que havien coincidit durant un període en el context de la Casa d’Acollida de Barcelona.
El primer objectiu que ens vam fixar va ser la constitució d’un Grup d’Ajuda Mútua, ja que havíem detectat la manca de recursos específics per a les dones que es volen recuperar dels efectes i conseqüències de les situacions de violència continuada un cop havien sortit del Centre d’Acollida o s’havien separat legal i físicament dels agressors.
Després d’un període de treball intern de les professionals i de les dones del Gam Tamaia, vam decidir obrir el grup a d’altres dones afectades per la problemàtica i crear un espai permanent d’informació sobre la violència familiar i sobre el treball amb grups. Aquest espai d’atenció estable els dilluns de 18 a 21 hores feia necessària la recerca de recursos econòmics i materials estables, la qual cosa ens va impulsar a crear legalment l’associació i a demanar ajuts a les institucions.
En l’actualitat l’Associació treballa en tres àmbits fonamentals:
* Grup d’Ajuda Mútua. Seguiment i treball directe amb el grup TAMAIA, el primer que es va formar, i amb la potenciació i suport al treball d’altres grups. Fruit d’aquest treball ha estat el funcionament des de l’any 1994 d’un GAM de dones maltractades a la Casa de les Dones a Cerdanyola, “El Safareig”, i recentment la posada en marxa d’un segon grup de suport a Ca la Dona.

La participació en els grups permet a les seves components practicar conscientment i voluntàriament aptituds que habitualment es realitzen de forma obligatòria pel fet de ser dona: atendre a les altres persones, ajudar, tenir-ne cura, la qual cosa permet revaloritzar aquestes funcions, però també permet viure l’experiència de ser-ne receptores per part d’altres dones. Les professionals oferim als grups el suport material i els instruments bàsics de funcionament -hàbits grupals-, i és el propi grup el que marca els objectius, el ritme, el treball que faci, així com la decisió de participar o no en actes públics. La participació de les professionals significa, també, poder aprofundir en la nostra feina i, sobretot, aprendre contínuament a partir dels processos de les dones participants.

* Assessoria. Des de l’espai d’atenció setmanal, realitzem una tasca d’assessorament i informació -directa i telefònica- a Dones Maltractades, a professionals que treballen en contacte directe amb la problemàtica, i més recentment l’equip de treball s’ha ampliat amb la incorporació de col·laboradores interessades en aprofundir coneixements en els nostres àmbits d’acció.

* Formació i sensibilització. En aquest àmbit treballem per tal de tenir un espai de reflexió i aprofundiment teòric i pràctic que ens permet millorar en la nostra tasca, així com oferir formació específica sobre la problemàtica. Des d’aquest àmbit de treball realitzem xerrades, tallers o cursos adreçats a persones afectades -dones, joves- com a professionals. Treballem també des del GAM TAMAIA en l’elaboració de materials útils per la sensibilització i l’ajut a Dones Maltractades.

Des de l’inici de la nostra experiència vam rebre el suport de Ca la Dona i de la Comissió contra les Agressions que s’hi trobava, que ens van possibilitar un espai i l’ajut econòmic inicial. Aquesta vinculació inicial amb l’espai de Ca la Dona va tenir efectes molt positius per al nostre treball, tant en el suport i la col·laboració de les dones de la Secretaria i dels altres grups, com en la tasca d’estar en contacte amb el moviment de dones i els efectes que això comporta per a les dones del GAM.
Amb el trasllat als nous locals hem millorat alguns aspectes funcionals de la nostra feina -línia telefònica pròpia, més espai-. Ara mateix, tenim el projecte d’adequar millor l’espai on treballem amb el tipus d’atenció que hi portem a terme, intentant fer-lo més còmode i acollidor per a les dones que rebem.
Un obstacle important és la falta de recursos per poder tenir una major dedicació professional, més espai de treball, i menys hores i esforços en omplir papers i negociar amb les institucions.
Volem fer constar la importància del suport, no tan sols funcional, de Ca la Dona i, sobretot, de la Secretaria.