l’altaveudetotes - el blog de Ca la Dona

Dones i Treballs

El grup Dones i Treballs va néixer a la primavera de 1994 fruit d’un seminari sobre la mirada no androcèntrica de l’economia que es va organitzar a Ca la Dona. Un cop finalitzat el seminari vam comprovar per una banda, que les reflexions i discussions ens havien obert els ulls a alguns temes i anàlisis noves i, per una altra banda, que ens vam quedar amb la mel a la boca. Durant dos mesos havíem viscut una experiència de comoditat, de gaudi d’estar plegades, i vam pensar que allò havia de tenir una continuïtat. Com hem explicat alguna vegada “El nom del nostre grup no és fruit d’una gran reflexió, sinó que ha nascut de la frase espontània de «les de dones i treballs», però ens agrada i així ens anomenem”. D’aquest nom cal ressaltar el plural de treballs, per què precisament un dels objectius del grup és fer visible el conjunt dels treballs que realitzem les dones.

En trets generals, l’objectiu fonamental del grup és crear un espai feminista de reflexió, d’anàlisi, de discussió, d’intercanvi d’experiències i d’elaboració de propostes entorn el tema dels treballs de les dones, tenint en compte, principalment, el binomi treball domèstic i treball assalariat. Al llarg dels pocs anys d’història del grup hi hem participat en ell entre 12 i 15 dones. El funcionament del grup és obert, encara que li donem molt valor a la continuïtat, de cara a garantir un fil i una dinàmica continuada.

Durant l’any 1995 ens vam concentrar, principalment, en la reflexió teòrica sobre el Treball Domèstic o Treball de la Reproducció, intentant definir, sobretot, quins són els seus trets característics des d’una visió de gènere. També vam treballar en l’elaboració dels materials d’un seminari sobre la distribució dels temps de les dones i la importància de l’autogestió del temps. En el primer semestre del 96 el nostre treball va estar dirigit cap a la preparació, com a treball del grup i també amb altres grups de dones, de les àrees que sobre treballs de les dones es varen organitzar dins les Jornades de “20 anys de Feminisme a Catalunya”. Aquesta experiència ha estat molt enriquidora per a conèixer les reflexions i accions d’altres grups de dones com ara Las Mujeres Cuentan, la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres i el Grup de Dones de la Facultat d’Econòmiques. I el nostre treball continua…

Les reflexions entorn a la redefinició del concepte de treball, els trets del treball domèstic, les característiques del treball assalariat, la doble presència de les dones i les idees per canviar aquest món androcèntric, són els temes de les discussions. Però a partir de les jornades també cerquem espais per a compartir amb altres dones i grups de dones, per què estem convençudes que posar en comú les reflexions sobre els treballs de les dones, el seu valor, la seva significació social, econòmica, cultural i ideològica serà molt positiu per a totes.

L’any 1997 vam participar, amb les nostres reflexions sobre l’ús i percepció del temps segons el gènere i la seva incidència en la qualitat de vida, en el fòrum cívic Barcelona Sostenible que comptà amb diversos grups de reflexió sobre diferents indicadors. El fet d’estar ubicades a Ca la Dona ens ha permès conèixer a altres grups, dones i activitats. I sobretot ha estat un espai d’identificació i de comoditat. Ens trobem en aquest espai tots els dimarts, cada quinze dies, a les vuit del vespre.

e-correu Dones i Treballs: donesitreballs@yahoo.es

ACTIVITATS ACTUALS:
JORNADES de la CIUTADANIA A LA CUIDADANIA , 27 d’octubre 2007
La cura té a veure amb la sostenibilitat de la vida, el benestar de les persones i amb la manera com cobrim les necessitats bàsiques quotidianes: subsistència, protecció, afecte, coneixement, participació, descans, creativitat, identitat, llibertat…
Volem posar en el centre de la vida a les persones. Entenem la cuidadania com la responsabilitat social i compartida per la cura de la vida humana. I per nosaltres això és fer política. En aquestes jornades cerquem reforçar l’acció política de les dones,crear un espai per reflexionar sobre la cuidadania i la sostenibilitat i compartir reflexions i experiències entre dones.

Tota la informació de les Jornades