l’altaveudetotes - el blog de Ca la Dona

Nàiades, Associació Jove de Dones Feministes

Nàiades. Associació jove de dones feministes, neix d’un grup d’amigues diverses entre elles, interessades pel feminisme com a moviment social inclusiu de totes les dones que lluita per la superació de les desigualtats de gènere i la solidaritat femenina.

L’associació pren el nom de NÀIADES representant a les nimfes dels rius i fonts; són deeses del mar. El nom es va escollir perquè les nàiades representen el mar del qual Barcelona i Catalunya està rodejat i perquè és símbol de renovació. També el fet d’escollir NÀIADES en plural i no el nom d’alguna d’elles en concret és degut a voler reflectir la diversitat de dones que conformen l’associació.

L’associació  es denomina jove, no per l’edat de les integrants que espera ser molt diversa sinó per l’esperit de l’associació. S’entén la joventut tal i com la defineix Freire quan diu que “ningú és vell perquè va nèixer fa molt de temps o jove perquè va nèixer fa poc temps. Som vells o joves molt més en funció de com entenem el món.”

Es defineix també feminista perquè les seves integrants es consideren feministes i volen lluitar i contribuir a expandir un feminisme inclusiu i solidari al que pugui incorporar-se totes les dones en la seva heterogeneïtat, sobre la base d’uns objectius comuns. L’associació es basa en la concepció de feminisme dialògic que implica la radicalització dels
principis de la modernitat (llibertat, igualtat i solidaritat), inclou les dones tradicionalment més excloses (sense estudis superiors, minories ètniques, orientacions sexuals i opcions de vida diferents) des de la igualtat de diferències (el igual dret a viure de forma diferent sense discriminacions) mitjançant el diàleg igualitari i la solidaritat femenina.

Els fins de l’associació són:

A nivell general:
- Contribuir a l’expansió d’un feminisme inclusiu de totes les dones des de la perspectiva del feminisme dialògic; basat en la igualtat de diferencies, la llibertat d’opcions sexuals i formes de vida, i la solidaritat femenina. 
- Incidir a nivell cívic, polític i social en la lluita feminista per la superació de les  desigualtats de gènere. 
- Contribuir a la lluita contra els models de masculinitat hegemònica i a favor de les noves masculinitats. 
- Incidir, des de la socialització preventiva, en la lluita contra la violència de gènere. 
- Contribuir al debat i a la teoria feminista des de la perspectiva del feminisme dialògic. 

A nivell concret:
- Promoure, fer difusió, organitzar i participar activament  als events feministes catalans, estatals, europeus i internacionals. 
- Organitzar i portar a terme activitats de socialització preventiva de la violència de gènere. 
- Organitzar i portar a terme debats sobre feminisme i noves masculinitats. 
- Recolzar a altres associacions i col·lectius de dones i homes que lluitin contra la discriminació de gènere des de principis democràtics. 
- Oferir formació a les persones membres i no membres de l’associació sobre feminisme.
Adreça web: http://naiadesbcn.blogspot.com/
 
  

logo del grup