l’altaveudetotes - el blog de Ca la Dona

Después de Ellen: paradigmas de representación lésbica en las series de televisión actuales. Alberto Mira pp.4-14

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dissabte 02 Desembre, 2017 - Desat a Lesbianismes, Articles opinió, Sexualitats, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, teoria queer, Historia lesbiana, Literatura lesbiana, Identitats, Globalització dels Feminismes, Bollos en teoría

Después de Ellen: paradigmas de representación lésbica en las series de televisión actuales. Alberto Mira pp.4-14

Después de Ellen: paradigmas de representación lésbica en las series de televisión actuales. Alberto Mira pp.4-14

Identidad y escritura lesbianas. Beatriz Suárez Briones pp.31-39

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dissabte 02 Desembre, 2017 - Desat a Lesbianismes, Sexualitats, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, Historia lesbiana, Literatura lesbiana, Ciber-feminisme, Identitats, Globalització dels Feminismes, Bollos en teoría

Identidad y escritura lesbianas. Beatriz Suárez Briones pp.31-39

Identidad y escritura lesbianas. Beatriz Suárez Briones pp.31-39

• Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, de l’Adrienne Rich, 1980

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dissabte 07 Octubre, 2017 - Desat a Lesbianismes, Articles opinió, Sexualitats, Qüestió de Gènere, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, Historia lesbiana, Identitats, Bollos en teoría

·       Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, de l’Adrienne Rich, 1980

Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, de l’Adrienne Rich, 1980

El cuerpo a cuerpo con la madre de la Luce Irigaray, 1980

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dissabte 07 Octubre, 2017 - Desat a Lesbianismes, Articles opinió, Sexualitats, Qüestió de Gènere, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, Historia lesbiana, Ciber-feminisme, Identitats, Cossos, Bollos en teoría

El cuerpo a cuerpo con la madre de la Luce Irigaray, 1980

El cuerpo a cuerpo con la madre de la Luce Irigaray, 1980

La metàfora lèsbica de Teresa de Lauretis, 1994, fragment de La pràctica de l’amor. Sexualitat lèsbica i desig pervers, traduït al català per la nostra companya Roser Ros Riu.

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dilluns 11 Setembre, 2017 - Desat a Lesbianismes, Sexualitats, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, Historia lesbiana, Ciber-feminisme, Identitats, Cossos, Bollos en teoría

La metàfora lèsbica de Teresa de Lauretis, 1994, fragment de La pràctica de l’amor. Sexualitat lèsbica i desig pervers, traduït al català per la nostra companya Roser Ros Riu.

La metàfora lèsbica de Teresa de Lauretis, 1994, fragment de La pràctica de l’amor. Sexualitat lèsbica i desig pervers, traduït al català per la nostra companya Roser Ros Riu.

La amante celeste. La destrucción científica de la Lesbiana, 1987, de Rosanna Fiocchetto.

QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?, Dilluns 11 Setembre, 2017 - Desat a Lesbianismes, Sexualitats, Teories feministes, lesbianismes-feminismes, Historia lesbiana, Ciber-feminisme, Identitats, Cossos, Bollos en teoría

posterior »